top of page

Cecilie Lønn: Prøv det

Mestizo

Sosialt formål

Mestizo er en møteplass der folk kan delta på et mangfold av aktiviteter og arrangementer. Målet er å styrke denne møteplassen slik at flere kan lære å kjenne hverandre på tvers av kultur, språk og religion. På Mestizo organiseres det ulike kulturarrangementer som små konserter, boklanseringer, kulturkvelder, møter omkring mental helse, feiring av ulike lands merkedager, damekvelder, litteraturkvelder, m.m. I tillegg har Cecilie norskkurs og spanskkurs på Mestizo. Man kan lese mer her: mestizo.casa.

 

Forretningsidé 

Mestizo holder til i Sørligata, og lokalet finansieres av Cecilies nettskole, norskfordeg.no. Via Mestizo brukes lokalet til frivillige aktiviteter, kurs og arrangementer. Det arrangeres betalingskurs samtidig som det søkes midler til å arrangere aktiviteter. 

 

Bakgrunn

Mestizo er et språk- og kultursenter som har eksistert siden 2004. Cecilie er lærer i spansk og norsk, og hun har jobbet på mange universitet og høyskoler i Norge. I tillegg har hun skrevet 18 bøker – alt fra lærebøker til små noveller. Hun har jobbet som lærer i norsk og spansk siden 1997, og det flerkulturelle og norsk kultur har alltid opptatt henne sterkt. Mestizo er en sammensmelting av alt hun er opptatt av.  

cecilia lønn.jpg
bottom of page