top of page

Alumn: Laura Tetero: Prøv det

Justus

Laura.jpg

Sosialt mål
Å få jenter til å bidra i storsamfunnet, hvilket vil øke integreringen og fremme et fellesskap på tvers av etnisiteter. JUSTUS vil løse samfunnsproblemet som involverer utrygge og dårlig integrerte jenter. Man kan løse dette ved å inkludere majoritet og minoritet i et skapende og trygt fellesskap, der alle kan utvikle seg sammen.

 

Forretningsidé
JUSTUS arrangerer jentekvelder på ungdomshuset K1 hver lørdag, der jenter mellom 14 og 20 år fra ulike miljøer og kulturer kan samles. JUSTUS står for “Just Us,” som i “bare oss jenter”, fordi klubben skal vøre et sted hvor jenter kan komme sammen, snakke, utforske, og utvikle seg i trygge omgivelser. Det tilbys kurs og aktiviteter som jentene selv har behov for, som for eksempel selvforsvar, studieteknikk, taleteknikk, jobbsøking og andre tiltak ment for å motivere jentene til å våge seg ut av sin komfortsone og prøve noe nytt. JUSTUS sin hovedoppgave er å tilrettelegge aktiviteter og programmer som kan minske utrygghet blant unge jenter på Tøyen og Grønland.

bottom of page