top of page

Rachida Aghbal: Gjør Det

Kvinner i Bevegelse

Sosialt mål

  • Å ha et pålitelig og fast treningstilbud for kvinner

  • Å bekjempe livsstilssykdommer og psykisk lidelse som resultat av lite mosjon og fysisk aktivitet

  • Å lage en møteplass for kvinner i bydel Gamle Oslo

 

Forretningsidé

Ideen bak Kvinner i bevegelse er enkel; fast trening for kvinner i nabolaget, der alle kan komme. Trening finner sted på K1hver fredag med en kvinnelig treningsinstruktør. For mødre med barn, er det barnepass. Dette skal være en sosial møteplass for både kvinner og barn.

 

Det er en realitet at mange kvinner ikke føler seg komfortable på treningsstudio, og dette tilbudet er for nettopp de og alle andre. For kvinner med barn, kan det igjen være vanskelig å få tid til å trene selv om tilbudet er der. Derfor tilbyr Kvinner i bevegelse barnepass, kort sagt «alle kvinner som har lyst til å trene, skal få trene».

 

Bakgrunn

Rachida Agbhal er utdannet som apotektekniker og vært fysisk aktiv hele sitt liv. Hun vet at gjennom trening, så kan man bli bedre både fysisk og psykisk. Rachida er fra Marokko og har selv kjent på at flerkulturelle kvinner ikke blir inkludert i treningstilbud.

IMG_0497.JPG
bottom of page